Styrelsen

KSFF
Karbyskolans Föräldraförening

"Vi gör våra barn synliga!"


KSFF's styrelse 2019/2020


Ordförande: Lasse Rundelius (barn i år 1 & 5)

Kassör: Petra Andersson (barn i år 3)


Ledamot: Lasse Ingeson  (barn i år 1 & 7)

Ledamot: Åsa Jeffler (barn i år 5)

Ledamot: Melina Bentley (barn i år  1 &2)

Ledamot:  Michael Hjorth (barn i år 2)


Suppleant: Karin Unnerstad (år 6)

Suppleant: Karolina Bäckström 


Revisor: Maria Virgin (barn i år 2)

Revisorssuppleant: Lina Strömquist  (barn i år 3)


Valberedning

Linn Bentley (barn i år 9) sammankallande

Beatrice Berggren (barn i år 2)

Tobias Bentley (barn i år 1 & 2)