Om


Karbyskolan invigdes 1965


Bilden får endast användas för privat bruk. Vid all annan användning kontakta Vallentuna bildarkiv.


Här visas det första spadtaget 1964. Fr v tre representanter för byggfirman,

tre kontrollanter, ev en av cheferna,den siste av dem heter Karlsson,

Sam Nordlycke, Martin Nitz, Georg Anderson

och Erik Lindgren Backa gård, som håller i spaden.


....och fyra år senare bildades

Karbyskolans Föräldraförening, KSFF,

och det första namnet på klubban ristades in.Sedan dess har många föräldrar haft klubban i sin hand:

Rune 1969/70, 1970/71

Stig 1971/72

Bengt 1972/73, 1973/74

Peder 1974/75

Sven Erik 1975/76, 1976/77

Börje 1977/78, 1978/79

Lars 1979/80

Mats 1980/81

Thomas 1981/82, 1983/84

Lars 1984/85, 1985/86

Stellan 1986/87, 1987/88,

Hélène 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92

Sören 1992/93, 1993/94, 1994/95

Lars Magnus 1995/96, 1996/97

Yvonne 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02

Thompa 2002/03, 2003/04

Helene 2004/05, 2005/06

Anna-Karin 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11

Karin 2011/12, 2012/13

Jeanette 2013/14, 2014/15, 2015/16

Linn 2016/17

Annelie 2017/18, 2018/19

Lasse 2019/2021

Karin 2020/2021

Melina 2021/2022