Om

KSFF
Karbyskolans Föräldraförening

"Vi gör våra barn synliga!"


Karbyskolan invigdes 1965


Bilden får endast användas för privat bruk. Vid all annan användning kontakta Vallentuna bildarkiv.


Här visas det första spadtaget 1964. Fr v tre representanter för byggfirman,

tre kontrollanter, ev en av cheferna,den siste av dem heter Karlsson,

Sam Nordlycke, Martin Nitz, Georg Anderson

och Erik Lindgren Backa gård, som håller i spaden.


....och fyra år senare bildades

Karbyskolans Föräldraförening, KSFF,

och det första namnet på klubban ristades in.Sedan dess har många föräldrar haft klubban i sin hand:

Rune 1969/70, 1970/71

Stig 1971/72

Bengt 1972/73, 1973/74

Peder 1974/75

Sven Erik 1975/76, 1976/77

Börje 1977/78, 1978/79

Lars 1979/80

Mats 1980/81

Thomas 1981/82, 1983/84

Lars 1984/85, 1985/86

Stellan 1986/87, 1987/88,

Hélène 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92

Sören 1992/93, 1993/94, 1994/95

Lars Magnus 1995/96, 1996/97

Yvonne 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02

Thompa 2002/03, 2003/04

Helene 2004/05, 2005/06

Anna-Karin 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11

Karin 2011/12, 2012/13

Jeanette 2013/14, 2014/15, 2015/16

Linn 2016/17

Annelie 2017/18, 2018/19

Lasse 2019/2020