Styrelsen

KSFF

Karbyskolans Föräldraförening

-vi gör våra barn synliga!

 

KSFF's styrelse

 

KSFF's styrelse 2017/2018 består av:

 

Ordförande: Annelie Sageryd (barn i åk 8)

Kassör: Anni Phragmén (barn i åk 8)

Ledamot: Åsa Jeffler (barn i åk 3 och 4)

Ledamot: Petra Andersson (barn i åk 1)

Ledamot: Lasse Ingeson (barn i åk 5)

Ledamot: Åsa Stenmarck (barn i åk 4)

 

Suppleant: Lars Rundelius (barn i åk 3)

Suppleant: Helene Regeus (barn i åk 2)

 

Revisor: Anna-Karin Andersson (barn i åk 5)

Revisorssuppleant: Lina Strömquist (barn i åk 1)

 

Valberedning

Linn Bentley (barn i åk 7) sammankallande

Melina Bentley (barn i F)

Lena Åsberg (barn i åk 3 och5)

 

 

1

2