Styrelsen

KSFF - Karbyskolans Föräldraförening

"Vi gör våra barn synliga!"


KSFF's styrelse 2018/2019


Ordförande: Annelie Sageryd (barn i år 9)

Kassör: Petra Andersson (barn i år 2)


Ledamot: Lasse Ingeson  (barn i år F & 6)

Ledamot: Åsa Jeffler (barn i år 4 & 5)

Ledamot: Lars Rundelius (barn i år F & 4)

Ledamot:  Åsa Stenmarck (barn i år 5)


Suppleant: Anni Phragmén (barn i år 9)

Suppleant: Melina Bentley (barn i år  F &1)


Revisor: Maria Virgin (barn i år 1)

Revisorssuppleant: Lina Strömquist  (barn i år 2)


Valberedning

Linn Bentley (barn i år 8) sammankallande

Beatrice Berggren (barn i år 1)

Tobias Bentley (barn i år F & 1)